Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 115-138

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-07-05
Datum då anslag tas ner: 2023-07-27

Sekreterare: Arasteh Heinemann