Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 48-70

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-12
Datum då anslag tas ner: 2023-05-04

Sekreterare: Arasteh Heinemann