Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 71-78,80 och 82-91

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-10
Datum då anslag tas ner: 2023-06-01

Sekreterare: Arasteh Heinemann