Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §103

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-25
Datum då anslag tas ner: 2023-06-16

Sekreterare: Mikaela Johansson