Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 124-126

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-21
Datum då anslag tas ner: 2023-07-13

Sekreterare: Arasteh Heinemann