Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 59-78

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-23
Datum då anslag tas ner: 2020-05-15

Sekreterare: Arasteh Heinemann