Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 46-66

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-24
Datum då anslag tas ner: 2022-04-15

Sekreterare: Arasteh Heinemann