Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 50-51 och 53-70

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-21
Datum då anslag tas ner: 2023-04-12

Sekreterare: Arasteh Heinemann