Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 1-22

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-01-25
Datum då anslag tas ner: 2022-02-16

Sekreterare: Arasteh Heinemann