Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande Arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 6-10

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-19
Datum då anslag tas ner: 2019-03-13

Sekreterare: Arasteh Heinemann