Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 74-96

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-07-02
Datum då anslag tas ner: 2019-07-24

Sekreterare: Arasteh Heinemann