Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 141-148, §§ 152-162

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-07-17
Datum då anslag tas ner: 2019-08-08

Sekreterare: Arasteh Heinemann