Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 97-118

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-20
Datum då anslag tas ner: 2019-09-11

Sekreterare: Arasteh Heinemann