Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 172-192

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-18
Datum då anslag tas ner: 2019-12-10

Sekreterare: Mikaela Johansson