Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-16

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-20
Datum då anslag tas ner: 2020-03-13

Sekreterare: Arasteh Heinemann