Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 100-119

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-18
Datum då anslag tas ner: 2020-07-10

Sekreterare: Arasteh Heinemann