Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 127-144

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-08-27
Datum då anslag tas ner: 2020-09-18

Sekreterare: Arasteh Heinemann