Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande Arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 145-161

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-09-22
Datum då anslag tas ner: 2020-10-14

Sekreterare: Arasteh Heinemann