Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 162-180

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-10-21
Datum då anslag tas ner: 2020-11-12

Sekreterare: Arasteh Heinemann