Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 92-113

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-20
Datum då anslag tas ner: 2021-06-11

Sekreterare: Mikaela Johansson