Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 171-192

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-01
Datum då anslag tas ner: 2021-11-23

Sekreterare: Arasteh Heinemann