Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 23-45

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-22
Datum då anslag tas ner: 2022-03-16

Sekreterare: Arasteh Heinemann