Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 84-103

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-18
Datum då anslag tas ner: 2022-06-09

Sekreterare: Arasteh Heinemann