Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 27-29

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-08
Datum då anslag tas ner: 2023-03-02

Sekreterare: Arasteh Heinemann