Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 113-114

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-15
Datum då anslag tas ner: 2023-07-07

Sekreterare: Arasteh Heinemann