Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 148-169

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-09-22
Datum då anslag tas ner: 2021-10-14

Sekreterare: Arasteh Heinemann