Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 1-24

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-17
Datum då anslag tas ner: 2023-02-08

Sekreterare: Arasteh Heinemann