Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 25-26--30-41

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-23
Datum då anslag tas ner: 2023-03-17

Sekreterare: Arasteh Heinemann