Tillkännagivande

Organ:

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 48-51

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-24
Datum då anslag tas ner: 2022-04-15

Sekreterare: Arasteh Heinemann