Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 93

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-04-29
Datum då anslag tas ner: 2021-05-21

Sekreterare: Mikaela Johansson