Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 83, 86, 87

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-25
Datum då anslag tas ner: 2022-05-17

Sekreterare: Arasteh Heinemann