Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 135-153

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-07-06
Datum då anslag tas ner: 2021-07-28

Sekreterare: Arasteh Heinemann