Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arrbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 114-130

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-06-23
Datum då anslag tas ner: 2021-07-15

Sekreterare: Mikaela Johansson