Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 141-155

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-29
Datum då anslag tas ner: 2022-10-21

Sekreterare: Arasteh Heinemann