Tillkännagivande

Organ: Nämnden för idrott, fritid och förebyggande arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 47-48

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-09
Datum då anslag tas ner: 2023-03-03

Sekreterare: Arasteh Heinemann