Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 44-47

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-05
Datum då anslag tas ner: 2020-03-27

Sekreterare: Emma Axelsson