Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§1-13

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-26
Datum då anslag tas ner: 2023-02-17

Sekreterare: Wilma Karlsson