Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§129-130, §133

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-25
Datum då anslag tas ner: 2022-06-16

Sekreterare: Martina Svartz