Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§26 - 52

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-22
Datum då anslag tas ner: 2019-03-16

Sekreterare: Emma Axelsson