Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 53-81

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-27
Datum då anslag tas ner: 2019-04-18

Sekreterare: Emma Axelsson