Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 82 - 110

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-25
Datum då anslag tas ner: 2019-05-17

Sekreterare: Emma Axelsson