Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 111-141

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-22
Datum då anslag tas ner: 2019-06-13

Sekreterare: Emma Axelsson