Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 142-165

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-19
Datum då anslag tas ner: 2019-07-11

Sekreterare: Emma Axelsson