Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 166 - 189

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-08-28
Datum då anslag tas ner: 2019-09-19

Sekreterare: Emma Axelsson