Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 190-217

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-26
Datum då anslag tas ner: 2019-10-18

Sekreterare: Emma Axelsson