Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 247 - 265

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-20
Datum då anslag tas ner: 2019-12-12

Sekreterare: Emma Axelsson