Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 266-285

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-18
Datum då anslag tas ner: 2020-01-09

Sekreterare: Emma Axelsson