Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 48 - 70

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-26
Datum då anslag tas ner: 2020-04-17

Sekreterare: Anton Johansson