Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 93 - 111

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-28
Datum då anslag tas ner: 2020-06-19

Sekreterare: Anton Johansson