Tillkännagivande

Organ: Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 112 - 126

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-17
Datum då anslag tas ner: 2020-07-09

Sekreterare: Anton Johansson